våra löften

Vi tror på att göra det som är rätt, inte det som är lätt. Engagerade som vi är i ansvarsfull innovation, söker vi ständigt nya sätt att bidra med våra produkter till hållbarhet på vår planet.
 
Som en del av den globala Kao-organisationen har vi antagit andan av Kirei, ett japanskt ord som
beskriver något som är rent, bekvämt och vackert på en och samma gång. Som ett skönhetskoncept förkroppsligar ”Kirei” hälsa, välmående och sinnesro; som vägledande princip för en positiv inverkan på både samhället och miljön. Detta ger våra kunder den sinnesro  som de söker.
 
I vår strävan att systematiskt minska miljöavtrycket från våra produkter, vi tittar på alla vinklar och
möjligheter till förbättringar; formulering, förpackning och tillverkning. När vi till exempel utvecklar en ny produkt väljer vi varje ingrediens med stor omsorg eftersom vi är engagerade i att säkerställa våra konsumenters och vår miljös hälsa och säkerhet i lika stor utsträckning. Vi strävar efter att vara transparenta i allt vi gör: från våra produkter, genom hela produktcykeln, ner till hur vi arbetar.
 
Och precis som du och dina kunder, är vi lika bekymrade över vårt miljöavtryck. Det är därför detta spelar en viktig roll i varje aspekt av våra ansvarsfulla innovationsinsatser. Vi har satt ambitiösa förbättringsmål inom formulering, förpackning och tillverkning.
Se våra åtaganden och framtida mål inom varje område.

EXPLAINING SUSTAINABILITY

Our Drive for Climate Neutrality

Our Drive for Recycling

Environmentally Friendly Transportation 

Our Choice for Sustainable Towels

Kao Salon's Fight Against Plastics

Kao says No to Animal Testing

formulas med låg inverkan – 
våra mål

När vi berör våra produkter i deras livscykel eller utvecklar nya, kontrollerar vi systematiskt alla alternativ för att minska deras miljöavtryck

ksd_02-icp_426_426px-labor-women

Vi reducerar

 • energi- och vattenförbrukning
 • CO2 utsläpp
i våra formluas stegvis för att minimera deras miljöpåverkan. 

ksd_03-icp_426_426px-hand

Som en del av våra ansträngningar för att stoppa den globala uppvärmningen minskar
vi flyktiga organiska komponenter (VOC)
i våra aerosoler genom att…

 • främja alternativa spraytekniker 
 • omarbeta formulas

ksd_04-icp_426_426px-labor

Vi använder råvaror med ett litetmiljöavtryck närhelst det är möjligt för att minimera våra produkters påverkan på människors och
djurs liv.
Våra mål

 •  helt hållbar sourcing av vår palmolja från certifierade källor (RSPO); idag är denna andel redan mer än 50 %
 • biologiskt nedbrytbara formulas

ksd_05-icp_426_426px-scalp-serum

För att stödja klimatkontrollen har vi minskat våra transportrelaterade CO2-utsläpp
genom att minska produktvikten och introducera nya format med mindre
vatteninnehåll, så som…

 • koncentrater
 • fasta produkter (ex. tvålar)

våra principer i praktiken

PALMOLJA

ksd_06_image-item-carousel_accordion_palm-oil

Kao köper hållbar palmolja, spårbar från produktionen. Fram till 2020 har vi åtagit oss noll avskogning vid källan till palmolja och vi arbetar för att uppnå detta genom samarbete med plantager, fabriker, raffinaderier och tredje partsorganisationer.
 
Vi kommer inte att köpa in palmolja som bidrar till utvecklingen av någon skog eller torvmark med högt bevarandevärde (HCV), stora kollager (HCS), oavsett djup. Vårt långsiktiga mål är att köpa endast hållbar palmolja för användning i våra konsumentprodukter som kan spåras till plantagen. Våra fabriker för skönhetsvårdsindustrin i EMEA-regionen
är RSPO SCCS-certifierade för att bygga en spårbar leveranskedja.
 
Vi fortsätter att arbeta tillsammans med alla våra leverantörer för att se till
att de följer våra riktlinjer. Om någon av våra leverantörer arbetar i strid
med dessa riktlinjer kommer vi att vidta lämpliga åtgärder. Du kan följa våra framsteg mot dessa kritiska mål på vår globala huvudwebbplats och i vår årliga Sustainability Data Book.

HÅRFÄRG

ksd_07_image-item-carousel_accordion_hair-color

På Kao är vi hängivna att säkerställa och förbättra våra konsumenters säkerhet och skydd. Alla våra professionella salongsprodukter är utvecklade i Europa enligt strikta säkerhetskrav enligt EU och USA.
 
När den Europeiska gemenskapen beställde en studie för att utvärdera alla ingredienser som används i hårfärgningsprodukter, samfinansierade Kao och stödde initiativet redan från första dagen.
 
Kao garanterar säkerheten för sina färgningsmedel baserat på intensiv forskning, utveckling och vetenskaplig testning. Vi genomför våra egna regelbundna interna utvärderingar och beställer frivilligt konsument-skyddsstudier som utförs av oberoende institut. Vi arbetar för att säkerställa högsta säkerhetsstandard. Ingredienserna som används i hårfärger övervakas och kontrolleras kontinuerligt av en rad internationella forskare. Deras mål och vårt är detsamma; att se till
att produkterna är säkra att använda och i synnerhet för gravida.
 
Även om våra produkter följer de högsta kvalitets- och säkerhets-normerna kan vissa hårfärgningsmedel orsaka en allergisk reaktion. Även om detta är sällsynt ser vi också att allergier av olika slag ökar. Vi tror att tydlig information är avgörande för att hjälpa våra kunder att förstå vad som finns i varje färgmedelsförpackning. Så förutom en omfattande förteckning över ingredienser inkluderar vi även information om
potentiella allergier.

DOFTER

ksd_08_image-item-carousel_accordion_fragrances

Vi anser att underbara dofter gör livet vackrare. De utgör en viktig del av många av våra produkter och skapar en sensorisk upplevelse för våra kunder. Vi har alla våra favoritlukter och -dofter, många minns vi från barndomen. Det är något magiskt med dem.
 
Vi tycker om att vi ger denna magi till våra produkter och därför arbetar med begåvade doftskapare runt om i världen; men som med allt vi gör är säkerhet vår första prioritet. Alla våra dofter uppfyller standarderna enligt International Fragrance association (IFRA) och de omfattas av IFRA  uppförandekod och alla dess tillämpliga regler över flera marknader.
 
En vacker doft uppstår genom en kombination av högkvalitativa ingredienser och dedikerad forskning av forskare och parfymexperter. Vissa ingredienser och dofter kan orsaka allergier. I linje med EU:s regellista anger våra etiketter användning av någon av de 26 utsedda ämnen som anses vara de mest allergiframkallande. Det är vårt mål att ge våra kunder så mycket information som möjligt så att de alltid är välinformerade, särskilt när det gäller ingredienserna i våra produkter. Vetenskaplig forskning står aldrig stilla och allt eftersom ytterligare forskning fortsätter och påverkar tillsynsmyndigheter, är vi proaktiva och försöker vara i framkant av nya initiativ och förordningar som skyddar våra konsumenter.

KONSERVERINGSMEDEL

ksd_09_image-item-carousel_accordion_preservatives

Konserveringsmedel spelar en viktig roll för att skydda produkter mot föroreningar.
 
Parabener är ett vanligt konserveringsmedel som förhindrar tillväxt av svampar, bakterier eller jäst och för att i sin tur förhindra försämring och förlänga produktens livslängd. Parabener är härledda från 4-hydroxi-bensoesyra eller PHBA, som förekommer naturligt i många frukter och grönsaker. De har använts i mer än ett halvt sekel undergått omfattande studier och reglering.
 
På Kao använder vi endast parabener i mängder som godkänts som säkra av tillsynsmyndigheter. Eftersom det finns många typer av parabener, listar vi tydligt ingredienserna på alla våra produkter så att konsumenter som är känsliga för vissa ingredienser kan kontrollera innehållet.
 
Två av konserveringsmedlen vi använder i vissa av våra produkter är metylisotiazolinon (MIT) och fenoxietanol. Eftersom det finns oro för att MIT kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer, har vi tagit bort MIT från vår ”skölj inte av” 1 kosmetika och minskat nivån för vår ”skölj
ur”1-kosmetika. Där det används, anges MIT som en ingrediens som kan
undvikas av personer som är allergiska. Vi använder fenoxietanol på en så låg nivå som möjligt upp till en koncentrationsnivå på max. 1 % i enlighet med EU:s förordningar. Vi strävar alltid efter att minska nivån av konserveringsmedel till den lägsta koncentration som krävs för att skydda en viss produkt.

SILIKONER

ksd_10_image-item-carousel_accordion_silicones

Många av våra produkter, särskilt våra hårvårdsprodukter, är designade för att vara verkligt omvandlande. En del av dessa produkter är noggrant undersökta och utvecklade för att ge lyster till glåmigt hår och behandla krusigt och torrt hårt. En del av dessa produkter innehåller silikoner som ofta är en viktig ingrediens för att hjälpa till att släta ut håret eller berika
hudvårdsprodukter med fuktighetsegenskaper.
 
På Kao använder vi bara högpresterande silikoner som är vatten- eller
schampolösliga så att ingen risk för uppbyggnader finns, något som tidigare gett silikoner dåligt rykte. Alla silikoner som vi använder har testats noggrant och utvärderats för säker användning och vi övervakar kontinuerligt alla nya vetenskapliga rön.

ANIMALISKA INGREDIENSER

ksd_11_image-item-carousel_accordion_ANIMAL-DERIVED-INGREDIENTS

Ordet vegan används oftast som en dietdefinition. Eftersom våra produkter inte har något dietvärde föredrar vi att inte definiera någon av våra personvårdsprodukter som vegansk och vi formulerar inte våra produkter med avsikt att de ska vara det. Vi förstår dock att en del konsumenter bekymrade över användningen animaliska ingredienser. Inom personvårdsbranschen finns det några råvaror som kommer från djur eller härrör direkt från djur. När vi använder dessa ingredienser gör vi det eftersom de tillför produkten med en unik fördel. I alla fall gör vi en granskning av våra leverantörer för att avgöra källan till materialets ursprung och hur det har bearbetats innan det används i våra produkter. Vår användning av dessa material överensstämmer med lämpliga regionala och nationella bestämmelser.

SÄKERHET OCH KVALITET

ksd_12_image-item-carousel_accordion_safety-quality

I alla led i vår verksamhet, från forskning och utveckling till råmaterial,
produktion, frakt och försäljning, strävar vi efter en hög säkerhetsnivå och vi slutar aldrig arbeta för att göra förbättringar. På Kao vi är fast beslutna att följa ”Yoki-Monozukuri”-principen vilket innebär att vi inte accepterar status quo och vi tror på att alltid försöka göra saker bättre. Det är detta engagemang som driver våra passion för att skapa kvalitetsprodukter som hjälper till att berika människors vardag.
 
Vi anser att produktsäkerhet, kvalitet och prestanda är viktiga för våra kunder och konsumenter. Vi har fokus på efterlevnad och lagar och alla kvalitets- och säkerhetsföreskrifter under hela produktutvecklings-processen, i alla länder och på marknader där vi är verksamma. Dessutom har vi fastställt våra egna Kao Group säkerhetsstandarder som i många hänseenden är strängare än myndighetskraven. Vi genomför nästan 25 000 råmaterialtest och nästan 90 000 tester av färdiga varor varje år för att säkerställa en hög produktkvalitet.

DJURFÖRSÖK

ksd_13_image-item-carousel_accordion_animal-testing

Testning av kosmetiska produkter på djur har varit förbjudet i EU sedan 2004. Därför är det vår policy att inte utföra djurförsök för utveckling av våra skönhetsvårdsprodukter.
 
Men Kaos ansträngningar för att hitta alternativ till djurförsök började för mer än trettio år sedan, långt före EU:s lagstiftning 2004. Kao-gruppen fortsätter som helhet att arbeta hårt för ett globalt avskaffande av djurförsök.
 
Det är vårt mål att hitta lösningar som kommer att vara acceptabla som officiella testmetoder globalt. Vi samarbetar med branschorganisationer, andra företag och relevanta tredje parter för att hitta hållbara alternativ och få dem antagna som internationella riktlinjer.

GLUTEN

ksd_14_image-item-carousel_accordion_gluten

Medan vi följer högsta krav på våra råvaror, kan det finnas små spår av gluten i några av dessa råvaror härrörande från vete, råg, korn och havre.
 
Vi förstår att vissa konsumenter kan ha en glutenintolerans och inte vill använda produkter med minsta spår av gluten.

hållbar förpackning -våra mål

With our 4R packaging program (Reduce, Reuse, Recycle, Replace), we are decreasing the environmental impact of our packaging step-by-step. And we are introducing new solutions that minimize waste and support a circular material flow.

    

ksd_09-icp_426_426px-elumen-bts

Vi använder förpackningsmaterial från förnybara källor när det är möjligt för att
hålla vår planet i balans.

Till exempel…

 • vi strävar efter att skaffa allt vårt papper, kartong och andra träfibermaterial globalt från certifierade källor. (OSS! visa FSC-logotyp).

ksd_16-icp_426_426px-gw

Vi minskar vår användning av plast när det är möjligt för att minimera dess miljöavtryck.
Till exempel…

 • Vi har introducerat nya påslösningar som sparar upp till 70 % plast jämfört med flaskor.

ksd_17-icp_426_426px-kerasilk

Vi använder återvunnet, helt återvinnings-bart och naturligt härledd plast för att
stödja rörelsen mot en cirkulär ekonomi.
I denna anda…

 • ökar vi systematiskt återvinningsbarheten för våra produkter, t.ex. genom att byta till
  monomaterial när det är möjligt.  
 • vi använder återvunnet material; den nya Kerasilk flytande handtvålen tillverkas till exempel av 50 % konsumentåtervunnen plast. 

ksd_18-icp_426_426px-oribe

I linje med vårt löfte om att minimera våra förpackningar kommer vi gradvis att
minska sekundära förpackningar, t.ex. kartonger.
Våra långsiktiga mål:

 • tillåt sekundärförpackning endast när det behövs av skyddande eller funktionella skäl, eller om dess miljöpåverkan är gynnsammare än alternativa lösningar
 • se till att alla våra sekundära förpackningar är återvinningsbara eller tillverkade av återvunnet material för att minimera dess
  miljöpåverkan

våra principer i praktiken

FÖRPACKNING

ksd_19_image-item-carousel_accordion_packaging

Plastförpackningar spelar en viktig roll i effektiviteten hos våra produkter; den är mångsidig, anpassningsbar och flexibel. Men överanvändning av plast har alltid varit ett problem för oss och våra konsumenter på grund av den negativa inverkan på naturen.
 
Vi anser att användningen av plast bör göras inom gränser som vår egen planet kan hantera på ett säkert sätt. Plast bör aldrig komma in i naturen och varje liten bit ska antingen återanvändas eller återvinnas. Plast som redan har skräpat ner i miljön bör städas upp och förnyas. Vår ambition är att transformera världen av plastförpackningar genom material, teknik och design. Vi strävar efter att minimera mängden plast vi använder och vill ge våra konsumenter möjlighet att använda mindre förpackningar och återvinna mer.
 
 
Vi har också åtagit oss att använda Forest Stewardship Council (FSC)-certifierat papper i våra förpackningar. Fram till 2020 kommer Kao endast att köpa återvunnet papper eller papper och massa med hållbart ursprung för användning i sina konsumentprodukter, förpackningar och kontorspapper.
 
Våra åtgärder för förpackningar drivs av vårt 4R förpackningsprogram baserat på kontinuerlig förbättring och djärv innovation

MICROPLAST

ksd_20_image-item-carousel_accordion_microplastic

Föroreningarna i världens hav ökar och är av allvarlig oro för oss och våra konsumenter. En specifik orsak till förorening som har varit i media rör mikroplast.
 
Mikroplast kan definieras som små plastpartiklar. Dessa kommer ofta från större bitar av plast som bryts ned över tid. Dessa kommer aldrig att lösas upp i vatten så att uppbyggnaden är oroande eftersom den kan hota djurlivet djur i deras havsmiljöer.
 
Mikroplast omfattar även mikropärlor 2, små plastpartiklar som används i vissa skönhetsprodukter och tandkräm. Som en del av vårt engagemang för hållbarhet letar vi alltid efter sätt att förbättra våra produkter för att skydda miljön.
 
Sedan 2016 har ingen av våra produkter innehållit mikropärlor2 av plast. Våra formuleringsforskare utformar målmedvetet våra formler för att undvika dessa material, samtidigt som de ger de fördelar och erfarenheter du förväntar dig. De har identifierat och använder alternativa skrubb-ingredienser som inte faller under definitionen av mikropärlor2
av plast.

TILLVERKNING OCH AVFALL - VÅRA MÅL

I linje med vår vision om att bli ett klimatneutralt företag, främjar vi en mängd olika lösningar för netto-noll koltillverkning. Vi stöder avvecklingen av kol i våra lagerverksamheter och går mot återanvändning, återvinning eller återvinning av allt vårt avfall på global basis. 

    

ksd_21-im-426px-kao-labor-guy

Vi minskar systematiskt vårt CO2-utsläpp från el och gas med det slutliga målet att bli helt klimatneutral.
Ett viktigt steg tog mot en grön leveranskedja togs när vår huvudsakliga tillverkningsanläggning1 redan 2014 övergick till att använda 100 % förnybar elenergi. Detta är vår framtida globala
standard.2
För våra långsiktiga mål…

 • i en stegvis process kommer vi att ersätta vår olja/gas med lämpliga netto-noll kollösningar1

1Darmstadt sedan 2014
2Alla tillverkningsanläggningar, lager & kontor som vi äger.

ksd_22-icp_426_426px-container

I andan av en cirkulär ekonomi betraktar vi vårt tillverknings- och kontorsavfallsom en värdefull resurs. Vi återanvänder och återvinner så mycket som möjligt för att säkerställa att ingenting går förlorat, och vi återställer eventuella oundvikliga rester.

 • genom att implementera avfallssegregering och processer minimerar vi miljöavtrycket
  från våra anläggningar1.

1Alla tillverkningsanläggningar, lager & kontor som vi äger.

ksd_23-im-426px-kao-manufactur

För
 att spara värdefulla råvaror kommer vi att minska avfallet från våra färdiga produkter, till exempel genom att:

 • effektivisera antalet produkter i vår portfölj.
 • förbättra vår produktionsplanering i slutet av en produktlivscykel. 

KONTAKTFORMULÄR

 • Välj varumärke
 • Kao Salon Division
 • Goldwell
 • KMS
 • Oribe
 • Pro Edition
 • Varis
 • Hur kan vi hjälpa dig?
 • Allmänna frågor
 • Hållbarhet 
 • Bär ett varumärke I din salong
 
 
*
 

Ja, jag vill gärna bli kontaktad av Kao Salon Division gällande min ansökan ovan.*

 
 

Skicka en kopia till mitt mail

 

Jag godkänner användningen av mina perrsonuppgifter enligt vår integritetspolicy *

 

Vänligen ange giltig mailadress

Maxlängd uppnådd

Maxlängd uppnådd

Maxlängd uppnådd

Vänligen ange meddelande

Maxlängd uppnådd

Vänligen låt oss ringa upp dig

Vänligen skriv in ett giltigt telefonnummer

Maxlängd uppnådd

Vänligen välj land

Jag godkänner integritetspolicyn

VÄNLIGEN KONTROLLERA DEN INFORMATION DU HAR ANGETT OCH SKICKA IN IGEN

URSÄKTA MEN ETT FEL HAR INTRÄFFAT, VÄNLIGEN FÖRSÖK SENARE

*Obligatoriska fält

Tack för ditt meddelande

Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Ursäkta

men ett fel har inträffat, vänligen försök senare.

Page Top