Kao Norway AS,
Drammensveien 39,
0271 Oslo, Norge
 
("Kao Company” eller “vi” eller “vår”) og hver av deres tilknyttede selskaper og datterselskaper i EMEA regionen (Kao Group) tar databeskyttelse alvorlig. Privatlivspolitikken informerer brukere av goldwell.no, og enhver annen Kao Company eiet hjemmeside eller mobil app, hvor privatlivspolitikken kan sees (“website”), hvordan vi, som ansvarlige over for General Data Protection Regulation (“GDPR”) henter inn og behandler personlige data og andre informasjoner fra brukere i forbindelse ved bruk av websitet.
Bemerk at andre Kao Group websites eller mobile apps kan være styrt av andre privatlivspolitikker.

1. Kategorier innenfor personopplysninger og behandlingsformål – Hvilke personlige data behandler vi om deg og hvorfor?

1.1 Metadata
Du kan bruke websitet uten å avgi personlige data. I slike tilfeller innhenter vi kun de metadata, som er resultatet av hvordan du: Bruker websitets browser-type og versjon, samt operativsystem og interface, websites du besøker oss fra (henviste URL), websites du besøker den dagen og på det tidspunktet, og fra hvor du besøker vår website og internetprotokoll (IP) adresse.
Din IP-adresse vil bli brukt til å aktivere din tilgang til websitet. Metadata, inklusive en avkortet IP-adresse, vil bli brukt til å forbedre kvaliteten og tjenestene på websitet ved å analysere brukernes atferd.

1.2 Kontaktformular
På websitet har du mulighet for å kontakte oss via et kontaktformular. Til formålet har vi bruk for følgende personlige data: Tittel, navn, mail, telefonnr samt beskjeden din. Til dette formålet bruker vi kun de avgivne personlige data til å besvare henvendelsen din og til den tekniske administrasjonen. Overdragelse til tredjepart finner ikke sted. Dine personlige data blir slettet, så snart vi har behandlet henvendelsen din, eller du tilbakekaller tilsagnet ditt.

1.3 Salon Finder
Via websitet har du mulighet for å finne din nærmeste salong som tilbyr produktene våre. Du har mulighet for lokalitetsbestemt geolokasjon basert på IP-adresse eller ved å taste postnummer eller adresse. Det finnes ikke noe lager eller noen som linker dine lokalitetsdata med andre personlige data.

1.4 Google Analytics
Dette websitet bruker Google Analytics, en web-analyse service gitt av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker “cookies", som er tekstfiler plassert på computeren for å hjelpe websitet analysere hvordan brukerne benytter siden. Informasjon generert fra cookies om bruken din av websitet vil bli gitt til, og lagret på Googles servere i USA.
Google vil bruke denne informasjonen på vegne av operatøren av dette websitet med formål om å vurdere din bruk av websitet, utarbeide rapporter ut i fra websiteaktiviteten for website-operatøren, og for å gi dem andre servicer relatert til din websiteaktivitet og internettbruk.
IP-adressen som browseren formidler innen for Google Analytics omfang, vil ikke bli assosiert med andre data fra Google. Du kan velge å ikke bruke cookies ved å velge passende innstillinger i browseren din, men vennligst bemerk at hvis du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å bruke alle funksjonene på websitet.
Du kan også forhindre og bli sporet av Google Analytics i fremtiden ved å downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Addon for din aktuelle web-browser: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Som et alternativ til browser plug-in og spesielt på en mobil-browser, vennligst klikk på følgende link for å sette en opt-out cookie. Denne opt-out cookie forhindrer at Google Analytics sporer deg på websitet. www.goldwell.no/privatlivspolitikk/?google-analytics-opt-out=true

2. Prossesser - basis og konsekvenser – Hva er den juridiske begrunnelsen for prosessering av personlige data og hva skjer hvis du velger å ikke gi dem?

• Vi stoler på samtykket ditt i forbindelse med vår innhentning, behandling og bruk av personlig data, samt samtykket ditt i forhold til vår behandling av personlige data -for eksempel i forhold til å gi deg et nyhetsbrev eller svare på dine online-spørsmål og henvendelser.
Levering av personlige data er ikke nødvendig ved lovbestemte- eller kontraktsmessige forpliktelser. Leveringen av personlige data er ikke nødvendig for å inngå kontrakt med oss eller for å motta våre services/produkter som du har etterspurt. Levering av dine personlige data er frivillige for deg.
Å ikke gi personlige data kan resultere i ulemper for deg, for eksempel kan vi kanskje ikke svare på forespørselen din eller så er du er ikke i stand til å oppleve websitet fullstendig. Uansett, hvis annet ikke er spesifisert, vil det ikke ha juridiske konsekvenser ved ikke å gi oss dine personlige data.

3. Kategorier av mottakere og internasjonale overføringer – Hvem overfører vi dine personlige data til, og hvor blir de plassert?

Vi kan overføre dine personlige data til tredjeparter for å prosessere som beskrevet ovenfor:

• Innenfor Kao Company: Vår moderavdeling, Kao Corporation i Japan og ethvert datterselskap og tilknyttet selskap (tilknyttet selskap eller datterselskap refereres til som "Kao Company" eller "Kao Group") innenfor globale Kao Group som mottar dine personlige data som er nødvendige til prosesseringsmål som beskrevet ovenfor. Alt avhengig av kategoriene innenfor personlige data, formålene for personlige data har vært samlet, samt forskjellige interne departement innenfor Kao Company som mottar dine personlige data.

• For eksempel, kan vår IT-avdeling også ha tilgang til kontoopplysningene dine, og vår eCommerce og salgsavdeling kan også ha tilgang til kontoopplysningene dine eller opplysninger relatert til produktordre. I tillegg vil andre avdelinger innenfor Kao Company kanskje også ha tilgang til særlige personlige data om deg eller trenger en viten, som juridisk avdeling, finansavdeling eller intern revisjon. Med dataprosesser: Særlige tredjeparter, uansett om de er tilknyttet eller ei, kan motta dine personlige data for å prosessere data under passende instruksjoner ("Processors") som nødvendige for prosseseringsformål som beskrevet ovenfor, såsom websiteservice leverandører, ordre leverandører, ordreforbedring, kundeservice, markedsleverandører, IT-tjenester og andre tjenesteleverandører som støtter oss for å opprettholde vårt kommersielle forhold til deg. «Processors» vil være gjenstander for kontraktlige forpliktelser til å gjennomføre hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte personopplysningene, og å behandle personopplysningene som beskrevet. P.t er disse våre engasjerte "processors": Synergetic AG (www.synag.de/de) og Amazon Web Services (aws.amazon.com).

• Andre mottakere: Vi kan flytte personlige data – i samsvar med gjeldende lov om databeskyttelse - til politimyndigheter, myndigheter, rettsmyndigheter, juridiske rådgivere, eksterne konsulenter eller forretningspartnere. Ved fusjon eller oppkjøp kan personopplysninger overføres til tredjeparter som er involvert i fusjonen eller i overtakelsen. Vi vil ikke videregi dine personopplysninger til tredjeparter med reklame eller markedsføringsformål eller til andre formål uten tillatelse.

Dine personopplysninger og all tilgang til dem, er begrenset til de personer som har behov for å viten med henhold på å kunne utføre deres ansvarsoppgaver.

4. Retensjonsperiode - Hvor lenge beholder vi dine personlige data?

Personopplysningene dine blir beholdt så lenge som nødvendig for å gi deg de forespurte tjenestene. Når du har avsluttet forholdet ditt med oss, eller når forespørselen din er blitt besvart, fjerner vi dine personlige data fra våre systemer og poster og/eller anonymiserer dine data slik at du ikke lenger kan identifiseres ut i fra dem (med mindre vi trenger dine data i samsvar med lovbestemte eller forskriftsmessige forpliktelser som Kao-selskapet er underlagt, for eksempel beskatning).

Vi kan beholde din kontaktinformasjon og interessen for produktene eller tjenestene våre over lengre tid hvis Kao-selskapet har lov til å sende deg markedsføringsmateriale. Vi kan også være pålagt av gjeldende lov til å beholde visse av dine personopplysninger i en periode på 10 år etter det relevante skatteåret. Vi kan også beholde dine personlige opplysninger etter opphør av kontraktsforholdet dersom dine personopplysninger er nødvendige for å overholde andre gjeldende lover, eller hvis vi trenger dine personopplysninger for å etablere, utøve eller forsvare et rettslig krav, utelukkende for kjenne utgangspunktet. I den utstrekning det er mulig, vil vi begrense behandlingen av personopplysningene dine for begrensede formål etter opphør av kontraktsforholdet.

5. Dine rettigheter - Hvilke rettigheter har du og hvordan kan du hevde dine rettigheter?
Rett til å tilbakekalde utsagnet ditt samtykke: Hvis du har gitt samtykke til innsamling, behandling og bruk og av dine personlige data (især med henblikk på mottakelse av direkte markedsføringskommunikasjon via mail), kan du tilbakekalle dette samtykke til enhver tid til å gjelde fremover. En tilbakekallelse vil ikke ha innflytelse på det lovlige i behandlingen, som er skjedd før tilbakekaldelse av samtykket. Vennligst kontakt oss som anført i Sektion 7 for å tilbakekalle samtykket ditt. Du kan også fjøre innsigelse mot bruken av dine personlige data til marketingformål uten å pådra deg omkostninger ut over overførselsomkostninger i overensstemmelse med basistariffene.

Ytterlige rettigheter til beskyttelse av personlige data: i samsvar med gjeldende databeskyttelseslov har du rett til å:
(i) søke om tilgang til dine personlige data;
(ii) søke om rettelse av dine personlige data;
(iii) søke om sletting av dine personlige data;
(iv) søke om begrensning av behandling av dine personlige data;
(v) søke om dataoverførsel; og/eller
(vi) gjøre innsigelse mot behandling av dine personlige data (inklusiv insigelse mot opprettelse av en profil).

Vennlist bemerk at de førnevnte rettigheter kan bli avgrenset i henhold til gjeldende, lokal databeskyttelseslov.

Vennlist se nedenfor ytterlige informasjon om dine rettigheder, som GDPR omhandler:
• Retten til tilgang til dere personlige data: Du har rett til å få en bekreftelse fra oss på om dine personlige data blir behandlet eller ei, og hvis ja, å søke om adgang til dine personlige data. Du kan søke om gå kjennskap til formålet med behandlingen, hvilke personlige data det dreier seg om og å få opplyst mottaker eller gruppen av mottakere, som de personlige data er blitt eller bli overført til. Imidlertid er dette ikke en ufravelige rettighet, og hensynet til andre individer kan begrense retten din adgang.
Du har rett til å få en kopi av de personlige data som er under behandling, uten beregning. Hvis du er bruk for ytterligere kopier, vil vi oppkreve et vederlag basert på administrative omkostninger.

• Rett til å be om rettelser: Du har rett til å be oss om å rette ukorrekte personlige data. Avhengig av formålet med behandlingen av data har du rett til å be om, at ufullstendige personlige data blir korrekte, hvilket innebærer at du må gi en supplerende erklæring.

• Retten til å begrense behandling: Under visse omstendigheter har du rett til å be oss om å begrense behandlingen av dine personlige data. I slike tilfeller vil de respektive data bli markert og vil kun bli behandlet av oss med visse formål for øye.

• Retten til å få opplysninger slettet (retten til å bli glemt): Under visse omstendigheter har du rett til å be oss om at å slette dine personlige data, og vi vil være forpliktet til å slette slike personlige data.

• Retten til dataoverførsel: Under visse omstendiheter har du rett til å motta dine avgivne, personlige data i et strukturert, allminnelig brukt og maskinlesbart format, og du har rett til å voerføre disse data til en annen mottaker uten av vi vil forhindre deg i dette.

• Retten til å gjøre innsigelse: Under visse omstendigheter har du rett til å gjøre innsigelse på bakkgrunn av din særlige sitasjon mot vår behandling av dine personlige data, og vi kan bli pålagt ikke lengre å behandle dine personlige data. Sådan en rett til innsigelse kan især være gjeldende hvis vi innsamler og behandler dine personlige data med det formål å lage en profil, så vi bedre kan forstå din interesse for våre produkter og services eller til direkte markedsføring.
Hvis du har rett til innsigelse og du utøver denne rett, vil dine personlige data ikke lengre bli behandlet til slike formål av oss. Du kan utøve denne retten ved å kontakte oss som angitt i Seksjon 7 nedenfor
En slik rett til innsigelse kan især kan gjeldende, hvis behandling av dine personlige data er nødvendig for å gjøre tiltak før inngåelse av en kontrakt eller gjøre en kontrakt gjeldende som allerede er inngått.
For å utøve din rettighet bes du vennligst ta kontakt til oss som angitt i Seksjon 7 nedenfor. Du har også rett til å inngi en klage hos en kvalifisert databeskyttelsesmyndighet.

6. Cookies og andre tracking teknologier
Dette websitet bruker cookies og andre tracking teknologier. For mer informasjon, se cookiepolitikk.

7. Spørsmål og kontaktinformasjoner
For ytterligere opplysninger og lovbestemte rettigheter, se www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request.

8. Endringer i privatlivspolitikken
Vi vil oppdatere privatlivspolitikken fra tid til annen som svar på lovmessige, regulatoriske eller driftsmessige krav. Vi vil opplyse deg om slike endringer, inklusive ikraftstredelsestidpunkt, ved oppdatering av "sist revidert" dato øverst eller i henhold til gjeldende lovgivning. Din fortsatte bruk av websitet etter en slik oppdatering treder i kraft, utgjør en aksept av disse endringene. Hvis du ikke aksepterer av privatlivspolitikken, bør du stoppe med å bruke websitet.

KONTAKTSKJEMA

 • Velg et merke
 • Kao Salon Division
 • Goldwell
 • KMS
 • Oribe
 • Pro Edition
 • Varis
 • Hvordan kan vi hjelpe deg?
 • Generelle forespørsler
 • Bæredyktig 
 • Før et merke i din salong
 
 
*
 

Ja, jeg vil gjerne kontaktes av Kao Salon Division vedrørende min henvendelse ovenfor*

 
 

Send en kopi til min mail

 

Jeg aksepterer bruken av personlige data i følge privatlivspolitikken *

 

Vennligst oppgi en gyldig e-mail adresse

Du har nådd maks lengde

Du har nådd maks lengde

Du har nådd maks lengde

Vennligst oppgi en gyldig beskjed

Du har nådd maks lengde

Vennligst la oss ringe deg tilbake

Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer

Du har nådd maks lengde

Vennligst velg landet ditt

Vennligst aksepter Privatlivspolitikk

VENNLIGST SE OVER INNTASTNINGENE DU HAR GJORT OG SEND IGJEN

BEKLAGER, EN FEIL HAR OPPSTÅTT. VENNLIGST PRØV IGJEN SENERE.

*obligatoriske felt

Takk for beskjeden din.

Vi kommer tilbake til deg så fort som mulig.

Beklager

en feil har oppstått. Vennligst prøv igjen senere.

Page Top