Kao Germany GmbH,
Pfungstaedter Strasse 98-100,
64297 Darmstadt
 
(jäljempänä "Kao-yhtiö" tai "me", "meidän" jne.) ja kaikki sen EMEA-alueella olevat osakkuus- ja tytäryhtiöt (yhteisnimellä ”Kao-konserni”) suhtautuvat vakavasti tietosuojaan. Tämä tietosuojaseloste kertoo verkkosivustojemme (jäljempänä ”verkkosivusto”) käyttäjille, miten me Yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) tarkoittamana rekisterinpitäjänä keräämme ja käsittelemme näiden käyttäjien henkilö- ja muita tietoja heidän käyttäessään verkkosivustoa, jossa tämä tietosuojaseloste on esitetty. Verkkosivustoihimme kuuluvat goldwell.fi, samoin kuin muut Kao-yhtiön omistuksessa olevat verkkosivustot tai mobiilisovellukset.
Otathan huomioon, että muihin Kao-konsernin verkkosivustoihin tai mobiilisovelluksiin voidaan soveltaa muita tietosuojakäytäntöjä.

1. Henkilötietoryhmät ja käsittelyn tarkoitukset. Mitä henkilötietoja me käsittelemme ja miksi?

1.1 Metadata
Voit käyttää verkkosivustoa antamatta mitään henkilötietoja itsestäsi. Tässä tapauksessa keräämme ainoastaan seuraavanlaista metadataa, joka syntyy käyttäessäsi verkkosivustoa: käyttämäsi selain ja sen versio; käyttöjärjestelmä ja -liittymä; se verkkosivusto, jolta käsin vierailet sivustollamme (lähtösivuston URL-osoite); verkkopalvelumme sivu(t), joilla vierailet; vierailun päivämäärä ja aika sekä internetin protokollaosoite (IP-osoite).
IP-osoitteesi mahdollistaa pääsysi verkkosivustollemme. Metadataa, mukaan lukien lyhennetty IP-osoite, käytetään palveluidemme ja niiden laadun parantamiseen käyttäjiemme käytöstä analysoimalla.

2. Tietojen käsittely ja seuraamukset. Mikä on oikeudellinen perustelu henkilökohtaisten tietojesi käsittelylle, ja mitä tapahtuu, jollet halua luovuttaa niitä?
• Perustamme toimintamme kerätä, käsitellä ja käyttää henkilötietojasi antamaasi suostumukseen. Voimme myös käsitellä tietojasi esimerkiksi lähettääksemme Sinulle uutiskirjeen taikka vastataksemme verkossa lähettämääsi tiedusteluun tai kysymyksiin.
Henkilötietojesi antaminen ei perustu lakisääteiseen tai sopimukselliseen velvoitteeseen. Henkilötietojasi antaminen on välttämätöntä voidaksesi tehdä sopimuksen kanssamme tai saada meiltä haluamiasi palveluita/tuotteita. Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista.
Henkilötietojen antamatta jättäminen saattaa aiheuttaa Sinulle haittaa; esimerkiksi on mahdollista, että me emme pysty vastaamaan pyyntöösi tai et ehkä kykene hyödyntämään täydellisesti verkkosivustoamme. Sinulle ei kuitenkaan koidu mitään oikeudellisia seuraamuksia, vaikka et antaisi meille henkilötietojasi, jollei toisin ilmoiteta.

3. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät ja tietojen siirto kansainvälisesti. Keille siirrämme henkilötietojasi, ja mikä on heidän sijaintinsa?
Saatamme siirtää henkilötietojasi kolmansille osapuolille edellä kuvattuihin käsittelytarkoituksiin seuraavasti:
• Kao-konsernin sisällä: Emoyhtiömme Kao-korporaatio Japanissa ja kaikki sen osakkuus- ja tytäryhtiöt (kaikki osakkuus- tai tytäryhtiöt me mukaan lukien, jäljempänä ”Kao-yhtiö” tai yhteisnimellä ”Kao-konserni”) maailmanlaajuisen Kao-konsernin sisällä www.kao.com/global/en/about/outline/group-companies voivat tietyissä olosuhteissa saada henkilötietosi edellä kuvattuja käsittelytarkoituksia varten. Henkilötietoryhmistä ja tietojen käyttötarkoituksesta riippuen eri osastot Kao-yhtiön sisällä voivat saada henkilötietojasi.

• Esimerkiksi IT-osastomme voi saada käyttöönsä tilitietosi, taikka verkkokauppa- ja myyntiosastollamme voi olla pääsy tilitietoihisi tai tuotetilauksia koskevaan dataan. Lisäksi myös muilla Kao-yhtiön sisäisillä osastoilla voi olla pääsy tiettyihin henkilötietoihisi, mikäli he tehtäviensä suorittamiseen tarvitsevat kyseistä tietoa. Kyseessä voi olla esimerkiksi oikeudellinen osasto, talousosasto tai sisäinen tarkastus. Tietojen käsittelijät: Tietyt kolmannet osapuolet riippumatta siitä, ovatko ne Kao-yhtiöön kuuluvia tai siitä riippumattomia, voivat saada käsiteltäväkseen henkilötietojasi asianmukaisten ohjeiden mukaisesti (jäljempänä ”tietojen käsittelijät”) ”edellä kuvattuja tarkoituksia varten. Näitä voivat olla esimerkiksi verkkosivustopalvelun tarjoajat, tilausten toimituspalvelujen tarjoajat, asiakaspalvelun tarjoajat, markkinointipalvelujen tarjoajat, IT-tukipalveluiden tarjoajat ja muiden palvelujen tarjoajat, jotka auttavat meitä pitämään yllä liikesuhdettamme Sinuun. Tietojen käsittelijöillä on sopimusvelvoite noudattaa asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia turvatakseen henkilötiedot, ja he saavat käsitellä henkilötietoja vain annettujen ohjeiden mukaisesti.

• Muut vastaanottajat: Voimme välittää henkilötietoja – sovellettavan tietosuojalain mukaisesti – lainvalvontaviranomaisille, hallintoviranomaisille, oikeusviranomaisille, oikeudellisille neuvonantajille, ulkopuolisille konsulteille tai liikekumppaneille. Fuusion tai yrityskaupan tapauksessa henkilötiedot saatetaan siirtää fuusioon tai yrityskauppaan liittyville kolmansille osapuolille. Emme paljasta ilman lupaasi henkilötietojasi kolmansille osapuolille mainos-, markkinointi- tai muihin tarkoituksiin.

Pääsy henkilötietoihisi on rajoitettu niihin henkilöihin, jotka tehtäviensä suorittamiseen tarvitsevat näitä tietoja.
Kansainväliset siirrot. Henkilötietoja, jotka keräämme tai saamme sinusta, voidaan siirtää vastaanottajille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueen sisällä tai sen ulkopuolella, ja käsitellä niitä. ETA: n ulkopuolella sijaitsevien vastaanottajien osalta osa niistä on sertifioitu EU: n ja Yhdysvaltojen välillä. Yksityisyyden suoja ja muut sijaitsevat maissa, joissa on riittävät päätökset (erityisesti Andorra, Argentiina, Kanada (ei-julkiset organisaatiot, joihin sovelletaan Kanadan henkilötietojen suojaa ja sähköisiä asiakirjoja koskeva laki), Sveitsi, Färsaaret, Guernsey, Israel, Isle of Isle of Mies, Jersey ja Uusi-Seelanti, ja kussakin tapauksessa siirto tunnustetaan siten riittäväksi tietosuojan tasolle Euroopan tietosuojalainsäädännön näkökulmasta.Muut vastaanottajat saattavat sijaita maissa, jotka eivät tuota riittävää tasoa Suojaamme Euroopan tietosuojalainsäädännön näkökulmasta.Myös ryhdymme kaikkiin tarvittaviin toimiin varmistaaksemme, että Euroopan talousalueen ulkopuoliset siirrot suojataan riittävästi sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. perustuu siirtoon asianmukaisiin suojatoimenpiteisiin, kuten Euroopan komission hyväksymiin vakiomuotoisiin tietosuojalausekkeisiin tai tukihakemuksiin valvontaviranomainen, hyväksynyt käytännesäännöt sekä tuensaajan sitovat ja täytäntöönpanokelpoiset sitoumukset tai hyväksytyt sertifiointimekanismit sekä sitovat ja täytäntöönpanokelpoiset sitoumukset tuensaajalta. Voit pyytää kopiota tällaisista asianmukaisista suojatoimenpiteistä ottamalla yhteyttä meihin alla olevan kohdan 7 mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?
Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista voidaksemme tarjota Sinulle haluamasi palvelut. Kun olet päättänyt liikesuhteemme, tai kun pyyntöösi on vastattu, poistamme henkilötietosi järjestelmistämme ja arkistoistamme ja/tai muutamme ne nimettömiksi, niin ettei Sinua voi niistä enää tunnistaa. (Paitsi jos meidän on säilytettävä tietosi sellaisten laissa tai asetuksessa määrättyjen velvoitteiden mukaisesti, jotka koskevat Kao-yhtiötä; esim. verotukselliset syyt.)

Saatamme säilyttää yhteystietosi ja kiinnostuksenilmauksesi tuotteisiimme tai palveluihimme pidemmän ajan, mikäli olet antanut suostumuksesi siihen, että Kao-yhtiö saa lähettää Sinulle markkinointimateriaalia. Saatamme myös sovellettavan lainsäädännön nojalla olla velvoitettuja säilyttämään henkilötietosi 10 vuoden ajan vastaavan verotusvuoden jälkeen. Voimme myös säilyttää henkilötietosi välillämme olevan sopimussuhteen päättymisen jälkeen, jos henkilötietojasi tarvitaan muiden sovellettavien lakien noudattamiseksi tai jos tarvitsemme henkilötietojasi oikeudellisen vaateen perustelemiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi vain tiedontarpeen perusteella. Mikäli mahdollista, rajoitamme henkilötietojesi käsittelyn edellä mainittuihin rajoitettuihin tarkoituksiin sopimussuhteemme päätyttyä.
 
5. Sinun oikeutesi. Mitä oikeuksia Sinulla on ja miten voit käyttää niitä?
Oikeus peruuttaa suostumuksesi: Mikäli olet antanut suostumuksesi kerätä, käsitellä ja käyttää henkilötietojasi (erityisesti sähköpostitse välitettäviin suoramarkkinointiviesteihin), voit peruuttaa tämän suostumuksen tuleviin vaikutuksin milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista toteutetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Ota yhteyttä meihin alla olevassa kohdassa 7 esitetyllä tavalla, jos haluat peruuttaa suostumuksesi. Sinulla on myös oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö markkinointitarkoituksiin ilman muita kustannuksia kuin perustariffien mukaiset siirtomaksut.

Muut tietosuojaoikeudet: Sovellettavan tietosuojalain mukaisesti Sinulla on oikeus:
(i) saada pääsy henkilötietoihisi (tarkastusoikeus);
(ii) henkilötietojesi oikaisemiseen;
(iii) henkilötietojesi poistamiseen;
(iv) henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen;
(v) tietojen siirtämiseen ja/tai
(vi) vastustaa henkilötietojesi käsittelyä (mukaan lukien profilointikielto).

Otathan huomioon, että paikallisesti sovellettava tietosuojalaki saattaa rajoittaa edellä mainittuja oikeuksia.

Alla on lisätietoa oikeuksistasi siltä osin kuin GDPR niitä soveltaa:
• Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi: Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos näin tapahtuu, vaatia pääsyä henkilötietoihisi. Tämä tarkastusoikeus käsittää mm. oikeuden saada tietää tietojenkäsittelyn tarkoitus, minkä tyyppisistä henkilötiedoista on kyse sekä tietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät, joille henkilötiedot on luovutettu tai aiotaan luovuttaa. Kyseessä ei kuitenkaan ole absoluuttinen oikeus, ja muiden henkilöiden edut saattavat rajoittaa Sinun tiedonsaantioikeuksiasi.
Sinulla voi tietyissä tapauksissa olla oikeus saada ilmainen kopio käsiteltävistä henkilötiedoistasi. Vaatimistasi lisäkopioista saatamme veloittaa kohtuullisen, hallintokustannuksiin perustuvan maksun.

• Oikeus tietojen oikaisemiseen: Tietyissä tilanteissa Sinulla on oikeus Sinua koskevien virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisuun. Tietojenkäsittelyn tarkoitusperästä riippuen Sinulla voi olla oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

• Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”): Tietyissä tilanteissa Sinulla voi olla oikeus vaatia meitä poistamaan Sinua koskevat henkilötiedot, ja meillä on velvollisuus poistaa kyseiset henkilötiedot.

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Tietyissä tilanteissa Sinulla voi olla oikeus vaatia meiltä henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tällaisessa tapauksessa kyseiset tiedot merkitään, ja me saamme käsitellä niitä vain tiettyjä tarkoituksia varten.

• Oikeus tietojen siirtämiseen: Tietyissä tilanteissa Sinulla voi olla oikeus saada Sinua koskevat henkilötiedot, jotka Sinä olet toimittanut meille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle meidän sitä estämättä.

• Vastustamisoikeus: Tietyissä tapauksissa Sinulla voi olla oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa Sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, ja me emme enää saa käsitellä henkilötietojasi. Vastustamisoikeutta voidaan soveltaa erityisesti silloin, kun me keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi profilointitarkoituksiin ymmärtääksemme paremmin kiinnostuksesi tuotteitamme ja palveluitamme kohtaan, tai jos käytämme niitä suoramarkkinointitarkoituksiin.
Jos Sinulla on vastustamisoikeus ja käytät tätä oikeutta, emme enää käsittele henkilötietojasi näihin tarkoituksiin. Voit käyttää tätä oikeutta ottamalla meihin yhteyttä alla olevassa kohdassa 7 esitetyllä tavalla.
Vastustamisoikeuden saattaa estää se, että henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä sopimuksen solmimista valmisteltaessa tai jo solmitun sopimuksen täytäntöönpanoa varten.
Käyttääksesi oikeuksiasi ota meihin yhteyttä alla olevassa kohdassa 7 esitetyllä tavalla Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

6. Evästeet ja muut jäljitysteknologiat
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä ja muita jäljitysteknologioita. Lisätietoa evästekäytännöstämme löydät osoitteesta.

7. Kysymyksiä ja yhteystiedot
Lisätietoa ja lakisääteiset oikeudet löytyvät osoitteesta www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request
Data Protection Officer/Kao Germany GmbH: datenschutz.de@kao.com
 
8. Muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää ajoittain, mikäli toiminnallisiin, lainsäädännöllisiin tai muuhun sääntelyyn liittyviin vaatimuksiin tulee muutoksia. Ilmoitamme Sinulle tällaista muutoksista, mukaan lukien niiden voimaan tulon ajankohdan, päivittämällä yllä olevan ”Tarkistettu viimeksi” päivämäärän tai muulla sovellettavan lain vaatimalla tavalla. Verkkosivujemme käytön jatkaminen tällaisten päivitysten jälkeen merkitsee näiden muutosten hyväksymistä. Mikäli et hyväksy tämän tietosuojaselosteen päivityksiä, Sinun tulee lopettaa verkkosivustomme käyttäminen.

YHTEYDENOTTOLOMAKE

 • Valitse tuotemerkki
 • Kao Salon Division
 • Goldwell
 • KMS
 • Oribe
 • Pro Edition
 • Varis
 • Kuinka voimme auttaa?
 • Yleiset kysymykset
 • Kestävyysajattelu 
 • Tuotemerkki kampaamossasi
 
 
*
 

Kyllä, haluan, että minuun ollaan yhteydessä kysymyksestäni.*

 
 

Lähetä viestin kopio sähköpostiini

 

Hyväksyn henkilökohtaisten tietojeni käytön tietosuojalain mukaisesti.*

 

Lisää voimassaoleva sähköpostiosoite

Max length reached

Max length reached

Max length reached

Lisää Viesti

Max length reached

Please allow us to call you back

Please enter valid phone number

Max length reached

Please select the country

Hyväksy tietosuojakäytäntö

TARKASTA LÄHETTÄMÄSI TIEDOT JA LÄHETÄ UUDELLEEN

SORRY,AN ERROR HAS OCCURED, PLEASE TRY AGAIN LATER

*pakollinen kenttä

Kiitos viestistäsi.

Palaamme niin pian kuin mahdollista.

SORRY

Jotain meni väärin, kokeile uudestaan

Page Top